Algicidas prieš dumblius 1L

Sandėlyje: 1 in stock

Liko 1

Kiekis

11.99

  • Naudojamas apsaugoti baseinus nuo dumblių plitimo ir vandens žydėjimo.
  • Padeda atstatyti vandenį, kuris virsta žaliu.
  • Priemonė turi būti naudojama kiekvieną savaitę. 
  • Priešingai nei kiti algicidai, yra visiškai suderinamas naudojant kartu su chloru.
  • Baseino PH turi būti išlaikomas tarp 7.2-7.6. 
  • Algicidą tolygiai išpilti ant baseino vandens paviršiaus.
  • Dozavimas: pradžiai 10 m3 vandens naudoti 200 ml priemonės.
  • Vėliau kas savaitę – 10 m3 vandens 100 ml.

 

  • ● R-22 Kenksminga prarijus ● R31 Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas ● R36/37 Dirgina akis ir kvėpavimo takus ● R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus ● S2 Saugoti nuo vaikų ● S8 Pakuotę laikyti sausoje vietoje ● S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją ● S29 Neišleisti į kanalizaciją ● S41 Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų ● S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę ● S60 šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos ● S61 Vengti patekimo į aplinką

Papildoma informacija

Gamintojas

Melspring International B.V., Olandija