Skystas skaidrintojas flokuliantas FLOCK 1L

Sandėlyje: 2 in stock

Liko 2

Kiekis

10.99

  • Ši priemonė sutraukia įvairias drumzles, kurių išvalyti nepajėgia paprastas filtras.
  • Kada drumzlių susidaro ypatingai daug, jos nusėda ant baseino dugno ir filtras nebesugeba jų pašalinti.
  • Priemonė turi būti ištirpinama pilname vandens kibire ir tolygiai išpilama ant baseino vandens paviršiaus.
  • Po 5 minučių filtras turi būti išjungiamas 15 minučių.
  • Tada filtras vėl turi būti įjungiamas.
  • Dozavimas: vieną ar dukart per savaitę 50 ml 10 m3 vandens baseinui.
  • Esant dideliam drumstumui kiekį padidinti iki maximum 100 ml 10 m3 vandens.

 

  • ● R-22 Kenksminga prarijus ● R31 Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas ● R36/37 Dirgina akis ir kvėpavimo takus ● R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus ● S2 Saugoti nuo vaikų ● S8 Pakuotę laikyti sausoje vietoje ● S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją ● S29 Neišleisti į kanalizaciją ● S41 Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų ● S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę ● S60 šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos ● S61 Vengti patekimo į aplinką

Papildoma informacija

Gamintojas

Melspring International B.V., Olandija